Slot SG

Slot SG The Alaska Highway: ถนน subarctic เพื่อป้องกันการบุกรุก

Slot SG The Alaska Highway: ถนน subarctic เพื่อป้องกันการบุกรุก

Slot SG คดเคี้ยว 1,387 ไมล์ผ่านสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาเหนือบางแห่ง เป็นโครงการก่อสร้างที่ทะเยอทะยานที่สุดนับตั้งแต่คลองปานามาและสร้างขึ้นเพื่อปกป้องทวีปมีนาคม 2022 เป็นวันครบรอบ 80 ปีของการเริ่มต้นการก่อสร้างบนทางหลวงอลาสก้า ทางหลวงที่มีความยาว...

Continue reading...