รวมโปรโมชั่น

รวมโปรโมชั่น เส้นทางมิโมซ่า 130 กม. ของฝรั่งเศส

รวมโปรโมชั่น เส้นทางมิโมซ่า 130 กม. ของฝรั่งเศส

รวมโปรโมชั่น ถนนที่สวยงามแห่งนี้นำเสนอเมืองและหมู่บ้านแปดแห่งให้แสงแดดแบบต่างๆ มาสู่ French Riviera เมื่อภูมิภาคแตกออกเป็นพู่กันขนาดใหญ่ที่มีสีเหลืองสดใสขณะที่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของ Maritime Alps จางหายไปจากระยะไกล ฉันก็เดินตามไกด์ของฉัน Maddy...

Continue reading...